Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy chứng nhận kinh tế"

giấy chứng nhận kinh tế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy chứng nhận kinh tế.

Tư vấn thủ tục xin cấp đất làm trang trại?

Tư vấn thủ tục xin cấp đất làm trang trại?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: gia đình tôi muốn làm trang trại nuôi thuỷ sản. Vậy luật sư cho tôi hỏi điều kiện tiêu chuẩn kinh tế trang trại và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.