Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy chứng nhận lưu hành tự do"

giấy chứng nhận lưu hành tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy chứng nhận lưu hành tự do.

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do

14 Bộ được cấp phép Giấy chứng nhận lưu hành tự do
Thay vì trước đây chỉ có 4 Bộ chuyên ngành quản lý trong việc cấp CFS (Giấy chứng nhận lưu hành tự do), từ 1/5/2010, sẽ có 14 Bộ có thẩm quyền quản lý và cấp loại giấy chứng nhận này cho các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.