Luat Minh Khue

giấy chứng nhận QSDD

giấy chứng nhận QSDD - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận QSDD

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá
Hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai được thực hiện dưới nhiều hình thức/cách thức khác nhau trong đó có hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hoạt động đấu giá, đấu thầu dự án. Công ty luật Minh Khuê hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hoạt động mua bán này.