Luật sư tư vấn về chủ đề "Giay Khai Sinh Ban Sao" - Trang 3

Giay Khai Sinh Ban Sao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giay Khai Sinh Ban Sao.

Sao cứ kiện vòng vo

<strong>Sao</strong> cứ kiện vòng vo
ra mấy công ty làm cống thì kiện thế nào được”. Sao lại kiện công ty? Tôi hỏi và bị hỏi vặn: Chứ kiện