Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy phép bưu chính chuyển phát"

giấy phép bưu chính chuyển phát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy phép bưu chính chuyển phát.

Hướng dẫn trình tự cấp phép bưu chính và dịch vụ xin giấy phép bưu chính

Hướng dẫn trình tự cấp phép bưu chính và dịch vụ xin giấy phép bưu chính
Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Giấy phép bưu chính là giấy phép do Bộ thông tin và truyền thông cấp cho doanh nghiệp, theo đó, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.