Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy phép gia hạn"

giấy phép gia hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy phép gia hạn.

Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư ?

Tư vấn thủ tục <strong>gia</strong> <strong>hạn</strong> <strong>giấy</strong> <strong>phép</strong> đầu tư ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Mình tên Đỗ Xuân Dũng, công ty Strawberry-Jam Viet Nam. Công ty mình là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản), ngành nghề hoạt động là viết phần mềm máy tính. Có trụ sở tại 111d Ly Chinh Thăng Phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.