Luật sư tư vấn về chủ đề "giấy thỏa thuận"

giấy thỏa thuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giấy thỏa thuận.

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng nhà ở và đất ở khi là mất giấy thỏa thuận ?

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng nhà ở và đất ở khi là mất giấy thỏa thuận ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Năm 2006, gia đình tôi có thỏa thuận trao đổi nhà và đất ở với anh A, căn nhà và đất của tôi lớn hơn nên anh A phải cộng thêm một khoản tiền. Tôi và anh A có ra phường chứng thực giấy thoả thuận viết tay, mỗi người giữ một bản. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình tôi không làm thù tục chuyển quyền sử dụng nhà ở và đất ở.