Luat Minh Khue

Giấy tờ giả mạo

Giấy tờ giả mạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Giấy tờ giả mạo

Làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ bán đất ?

Làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ bán đất ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Qua bài báo này và đồng thời qua những giấy tờ như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 tờ quyết định đình chỉ của 2 cấp tòa sơ thẩm Thanh Oai và phúc thẩm tp. Hà Nội.