Luật sư tư vấn về chủ đề "Giay To Lien Quan"

Giay To Lien Quan | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giay To Lien Quan.

Nền kinh tế tế bào: Quan điểm phát triển mới

Nền kinh tế tế bào: <strong>Quan</strong> điểm phát triển mới
Trong kinh doanh, khi một dạng thức đã trở nên lỗi thời, ngay lập tức, quy trình tái tạo sẽ hoạt động để hình thành nên một dạng thức mới thay thế. Các nhà kinh tế đã mô tả mô hình mới này bằng nhiều cách khác nhau, một trong số đó là sử dụng cấu trúc tế bào với nguồn nhân lực như một động lực phát triển kinh tế. Người ta gọi đó là học thuyết kinh tế tế bào.

Quan niệm về một hệ thống pháp luật hoàn thiện

<strong>Quan</strong> niệm về một hệ thống pháp luật hoàn thiện
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 48). Ngày 21/3/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Kế hoạch số 900/UBTVQH11 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết 48 (Kế hoạch 900).

Tại sao doanh nghiệp tồn tại? Quan điểm của Ronald Coase

Tại sao doanh nghiệp tồn tại? <strong>Quan</strong> điểm của Ronald Coase
Chức năng kinh tế của một doanh nghiệp là phải kết hợp tài nguyên kinh tế để sản xuất hàng hóa và dịch vụ do người tiêu dùng yêu cầu. Doanh nghiệp thành công trong việc đáp ứng những nhu cầu này sẽ tồn tại trong khi những doanh nghiệp không đáp ứng được sẽ bị thua lỗ và phá sản
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook