Luật sư tư vấn về chủ đề "gièm pha doanh nghiệp khác"

gièm pha doanh nghiệp khác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gièm pha doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp mua lại doanh nghiệp khác có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN không ?

<strong>Doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> mua lại <strong>doanh</strong> <strong>nghiệp</strong> <strong>khác</strong> có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN không ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Công ty A có dự án đầu tư mới sản xuất phần mềm. Công ty A đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Tháng 9/2015, công ty B mua lại công ty A và đầu tư them thiết bị để sản xuất them những sản phẩm phần mềm mới. Vậy công ty B có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN không ?