Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "gièm pha doanh nghiệp khác"

gièm pha doanh nghiệp khác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gièm pha doanh nghiệp khác.

Cung cấp thông tin sai lệch có vi phạm hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

Cung cấp thông tin sai lệch có vi phạm hành vi cạnh tranh không lành mạnh?
Công ty tôi có 1 nhân viên được phân công phụ trách tiếp xúc làm việc với đối tác để cung cấp dịch vụ của công ty. Sau 1 thời gian, người này tự ý thành lập công ty con do chính người này đại diện, đồng thời cung cấp thông tin sai lệch cho phía đối tác, gây rối các hoạt động của công ty chúng tôi và tự ý nhân danh công ty thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác với đối tác để đưa hợp đồng này về cho công ty mới thành lập thực hiện.