Luật sư tư vấn về chủ đề "Giới hạn pháp luật"

Giới hạn pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giới hạn pháp luật.

Giới hạn của giải thích pháp luật

Giới hạn của giải thích pháp luật
Bất cứ một hoạt động pháp lý nào cũng phải có giới hạn của nó, đặc biệt đối với hoạt động có sắc thái và độ nhạy cảm cao như giải thích pháp luật. Nhận thức được ranh giới, phạm vi, mức độ của hoạt động giải thích pháp luật và chủ động điều tiết nó là một việc nên làm. Vấn đề này càng không phải là ngoại lệ với Việt Nam, khi chúng ta đang trong quá trình đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tiến hành công cuộc cải cách tư pháp như hiện nay.

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình? Làm thế nào để ghi tên con vào sổ đỏ? Có được thêm tên con vào Sổ đỏ, Sổ hồng?Chưa nộp tiền sử dụng đất thì không được sang tên Sổ đỏ?

Luật Đất đai 2013 quy định rõ điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất như quyền chuyển nhượng, tặng cho. Vậy có được chuyển nhượng, tặng cho khi người có quyền sử dụng đất đang nợ tiền sử ...