Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "giới thiệu khách hàng"

giới thiệu khách hàng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giới thiệu khách hàng.

Mẫu giới thiệu khách hàng

Mẫu giới thiệu khách hàng
Trong hoạt động kinh doanh việc giới thiệu các khách hàng lớn, uy tín sẽ tạo điều kiện tốt để khẳng định vị thế của doanh nghiệp. Công ty luật Minh Khuê cung mẫu giới thiệu khách hàng để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Công ty cổ phần iNET

Công ty cổ phần iNET
iNET is a professional worldwide company providing front-end customers IT services. iNET is a leading company in providing software for network-based systems, using Windows for small to medium business and Linux for enterprises.