Luật sư tư vấn về chủ đề "giống lúa lai"

giống lúa lai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giống lúa lai.

Thủ tục đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định mới

Thủ tục đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định mới
Khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và không được làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và ảnh hưởng xấu tới việc sản xuất lúa ở các khu vực liền kề. Tìm hiểu về thủ tục đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế

Quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế
Giống cây trồng là quần thể bao gồm nhiều cây trồng có sự đồng nhất về hình thái, thuộc về cùng một phân cấp thực vật, được chọn lọc theo những đặc điểm mong muốn để đem lại những giá trị nhất định về kinh tế, văn hoá.