Luật sư tư vấn về chủ đề "giữ bằng gốc của người lao động"

giữ bằng gốc của người lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề giữ bằng gốc của người lao động.

Tư vấn về trường hợp người lao động bị công ty giữ hồ sơ gốc ?

Tư vấn về trường hợp <strong>người</strong> <strong>lao</strong> <strong>động</strong> bị công ty <strong>giữ</strong> hồ sơ <strong>gốc</strong> ?
Thưa Luật sư, chồng tôi vào làm việc cho 1 công ty tư nhân về xây dựng từ tháng 1 năm 2014 và sau thời gian thử việc, có ký hợp đồng 1 năm. Theo quy định công ty (nghỉ việc phải báo trước 45 ngày.). Đến tháng 3 năm 2015, chồng tôi viết đơn nghỉ việc, tới tháng 4 chồng tôi nghỉ mặc dù theo quy định thì còn 14 ngày nữa mới được phép nghỉ.