Luat Minh Khue

Go back

Go back - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Go back

Sự khác nhau giữa Go back và Come back

Sự khác nhau giữa Go back và Come back
Đây là một câu hỏi khá thú vị vì cặp Go back và come back là trong số một nhóm các cặp từ mà sự khác biệt giữa chúng là trên cơ sở vị trí của người nói.