Luat Minh Khue

Gốc hay ngọn

Gốc hay ngọn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Gốc hay ngọn

Bộ luật dân sự Việt Nam chú ý đến “Gốc hay ngọn”

Bộ luật dân sự Việt Nam chú ý đến “Gốc hay ngọn”
Từ gần một năm nay Bộ luật dân sự sửa đổi trở thành tâm điểm tranh luận không chỉ trong giới luật, mà trên báo chí, ở Quốc hội, các cuộc hội thảo. Có nhiều vấn đề cả mới cả cũ được đem ra bàn thảo đi, tranh luận lại nhiều lần: quyền được chết, hiến xác, thay đổi giới tính, hụi họ, hợp tác xã…