Luật sư tư vấn về chủ đề "gói thầu" - Trang 3

gói thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gói thầu.

Xử lý tình huống đầu thầu theo Luật đầu thầu ?

Xử lý tình huống đầu thầu theo Luật đầu thầu ?
Luật Minh Khuê phân tích về các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động đấu thầu. Phân tích, hướng dẫn giải quyết các sự việc phát sinh trong các tình huống đấu thầu cụ thể

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới ? Quy định về chi phí trong đấu thầu ?

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo luật đấu thầu mới ? Quy định về chi phí trong đấu thầu ?
Đấu thầu là một trong những phương pháp đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Trong quá trình thực thi luật đấu thầu có rất nhiều tình huống phát sinh cần áp dụng phù hợp các quy định pháp luật để giải quyết. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số trường hợp cụ thể: