Luật sư tư vấn về chủ đề "gold bar"

gold bar | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gold bar.

Circular No. 06/2013/TT-NHNN

Circular No. 06/2013/TT-NHNN
Circular No. 06/2013/TT-NHNN dated March 12, 2013 of the State Bank of Vietnam guiding the trade on gold bar in domestic market