Luật sư tư vấn về chủ đề "gộp công ty"

gộp công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề gộp công ty.

Thủ tục gộp 2 công ty thành công ty mẹ ?

Thủ tục gộp 2 công ty thành công ty mẹ ?
Kính gửi: Luật sư Luật Minh Khuê Công ty chúng tôi gồm 2 công ty TNHH MTV riêng rẽ, nay muốn sát nhập để thành 1 nhóm trong cty mẹ thì thủ tục pháp lý như thế nào ? Vì 2 cty này lúc trước có cùng 1 chủ sở hữu, nhưng nay đã chuyển nhượng vốn lại cho 2 thành viên khác làm chủ sở hữu và đại diện pháp luật.