Luat Minh Khue

góp vốn mua đất

góp vốn mua đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về góp vốn mua đất

Quyền lợi của người góp vốn mua đất ?

Quyền lợi của người góp vốn mua đất ?
Theo quy định của pháp luật dân sự, hợp đồng xác nhận về việc góp vốn mua đất giữa những người góp vốn, dù là bản viết tay nhưng vẫn có thể được công nhận là hợp pháp nếu bảo đảm được các quy định của pháp luật.