Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hành Vi Bán Hàng Đa Cấp Trái Luật"

Hành Vi Bán Hàng Đa Cấp Trái Luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hành Vi Bán Hàng Đa Cấp Trái Luật.

Bán hàng đa cấp là gì?

<strong>Bán</strong> <strong>hàng</strong> <strong>đa</strong> <strong>cấp</strong> là gì?
Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh, bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán