Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hòa Giải Viên"

Hòa Giải Viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hòa Giải Viên.

Giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức ?

<strong>Giải</strong> quyết chế độ thôi việc cho <strong>viên</strong> chức ?
Thưa luật sư! Xin vui lòng cho tôi hỏi về trường hợp của chồng tôi như sau: Chồng tôi là Nguyễn Văn A, là bác sĩ trong quân đội từ tháng 2 năm 1994, đến tháng 10 năm 2011. Chồng tôi chuyển ngành sang làm bác sĩ tại Trung tâm B, là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đến tháng 7 năm 2016, chồng tôi xin thôi việc tại Trung tâm B. Vậy cho tôi hỏi vài nội dung: