Luat Minh Khue

hóa đơn mua bán hàng hóa

hóa đơn mua bán hàng hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hóa đơn mua bán hàng hóa

Chi phí cho ô tô của cá nhân có được tính chi phí doanh nghiệp ?

Chi phí cho ô tô của cá nhân có được tính chi phí doanh nghiệp ?
Doanh nghiệp em chuyên kinh doanh bên bia, rượu nên có nhiều chương trình hỗ trợ. các chương trình hỗ trợ được tổng công ty ghi hóa đơn riêng trong đó có hóa đơn hỗ trợ về chi phí vận tại khoảng một quý 60.000.000đ quy ra số lượng bia nhưng xe ô tô thì đang đứng tên cá nhân vậy nên những hóa đơn đó em loại ra không cho vào chi phí hay thu nhập khác.