Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hóa đơn mua bán hàng hóa"

hóa đơn mua bán hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hóa đơn mua bán hàng hóa.

Chi phí cho ô tô của cá nhân có được tính chi phí doanh nghiệp ?

Chi phí cho ô tô của cá nhân có được tính chi phí doanh nghiệp ?
Doanh nghiệp em chuyên kinh doanh bên bia, rượu nên có nhiều chương trình hỗ trợ. các chương trình hỗ trợ được tổng công ty ghi hóa đơn riêng trong đó có hóa đơn hỗ trợ về chi phí vận tại khoảng một quý 60.000.000đ quy ra số lượng bia nhưng xe ô tô thì đang đứng tên cá nhân vậy nên những hóa đơn đó em loại ra không cho vào chi phí hay thu nhập khác.