Luat Minh Khue

hóa đơn quyển

hóa đơn quyển - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hóa đơn quyển

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn quyển ?

Tư vấn thủ tục mua hóa đơn quyển ?
Kính gửi Luật Minh Khuê Tôi là dân thị trường cho nhiều công ty (làm tự do). Hiện nay tôi đang ở Yên Bái và muốn ở lại làm thị trường lâu dài, vì tôi bán hàng trực tiếp cho các cơ quan đơn vị nên yêu cầu là phải có hóa đơn thuế để thanh toán cho khách hàng, tôi vẫn ra chi cục thuế viết, nhưng về lâu dài thì muốn có một quyển hóa đơn để bớt đi thủ tục và đỡ mất thời gian mỗi lần bán hàng lại chạy đi mua hóa đơn.