Luat Minh Khue

hóa đơn xăng dầu

hóa đơn xăng dầu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hóa đơn xăng dầu

Cách hạch toán chi phí thuê ô tô đối với doanh nghiệp ?

Cách hạch toán chi phí thuê ô tô đối với doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi: ông A mở công ty TNHH, ông có chiếc xe cho công ty mượn sử dụng trong công việc kinh doanh nhưng không có làm giấy tờ, mọi chi phí liên quan đến chiếc xe đó nếu hạch toán vào chi phí kinh doanh thi thuế có chấp nhận không.