Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hóa Đơn Xuất Như Thế Nào"

Hóa Đơn Xuất Như Thế Nào | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hóa Đơn Xuất Như Thế Nào.

Xuất hóa đơn của hợp đồng giao khoán như thế nào ?

<strong>Xuất</strong> <strong>hóa</strong> <strong>đơn</strong> của hợp đồng giao khoán <strong>như</strong> <strong>thế</strong> <strong>nào</strong> ?
Chào luật sư Công việc hiện tại của em là thường xuyên nhận hợp đồng giao khoán các công việc theo sự thỏa thuận của hai bên giao và nhận, các công việc chủ yếu là bốc sếp, đục phá hốt dọn và sửa chữa xây dựng cơ bản.