Luat Minh Khue

hđlđ chấm dứt

hđlđ chấm dứt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hđlđ chấm dứt

Trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

Trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê, phiền các luật sự giải đáp giúp tôi một vấn đề như sau: Tôi với công ty cổ phần A có ký hợp đồng lao động có thời hạn là 12 tháng. Nhưng trong thời gian làm việc, tôi thường xuyên bị bố trí và phải làm thêm các công việc không đúng theo hợp đồng đã ký, thường xuyên phải làm thêm giờ nhưng lương thì lại không được hưởng cho những công việc tôi phải làm.