Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hưởng Chế Độ Thai Sản Sau Khi Sinh"

Hưởng Chế Độ Thai Sản Sau Khi Sinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hưởng Chế Độ Thai Sản Sau Khi Sinh.

Hưởng chế độ thai sản khi nghỉ trước chờ sinh ?

<strong>Hưởng</strong> <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> <strong>khi</strong> nghỉ trước chờ <strong>sinh</strong> ?
Thưa luật sư! Mình vào làm tại công ty hồi tháng 6 năm 2017 và tháng 7 mình bắt đầu đóng bảo hiểm đến tháng 10 thì mình dừng không đóng nữa đến tháng 1 năm 2018 mình lại tiếp tục đóng bảo hiểm tại công ty đến nay.