Luat Minh Khue

hưởng như thế nào

hưởng như thế nào - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hưởng như thế nào

Hưởng bảo hiểm thai sản?

Hưởng bảo hiểm thai sản?
Thưa luật sư, luật sư tư vấn dùm tôi: tôi đóng bảo hiểm được 10 tháng, sau đó tôi viết đơn xin nghỉ việc vào tháng cuối tháng 10/2015, nhưng đến cuối tháng 12/2015 tôi mới sinh em bé