Luat Minh Khue

hưởng phụ cấp

hưởng phụ cấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hưởng phụ cấp

Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp đối với viên chức ?

Tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp đối với viên chức ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: tôi làm viên chức thiết bị trưởng trung học cơ sở,nghạch lương là 15a201. Những năm trước tôi được phân công giảng dạy và hưởng phụ cấp theo giáo viên là 30%.Nhưng nay tôi không được đừng lớp giảng dạy nữa thì có còn được hưởng phụ cấp không? Và tôi làm thế nào để được tiếp tục đứng lớp?tôi có đủ chứng chỉ và chuyên nghành giảng dạy đúng vời bộ môn ? Xin cám ơn