Luat Minh Khue

hưởng trợ cấp thất nghiêp

hưởng trợ cấp thất nghiêp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hưởng trợ cấp thất nghiêp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp khi bị mất việc làm?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được 1 năm với mức lương là 3 triệu đồng/tháng. Sau khi tôi bị thất nghiệp thì được nhận mức trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?