Luat Minh Khue

hạch toán thuế giá trị gia tăng

hạch toán thuế giá trị gia tăng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hạch toán thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng và phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Xin chào Luật sư! Tôi xin được hỏi: công ty tôi có làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do chưa đủ điều kiên được hoàn thuế giá trị gia tăng, công ty gửi tờ trình xin rút hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng có được không? Doanh nghiệp tôi thuộc đối tượng kiểm tra trước hoàn thuế sau, nếu chưa đủ diều kiện được hoàn thuế thì số thuế giá trị gia tăng đó có được chuyển sang khấu trừ không ?