Luat Minh Khue

hạn chế rủi ro hóa đơn

hạn chế rủi ro hóa đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hạn chế rủi ro hóa đơn

Quản lý tài chính, hạn chế rủi ro hóa đơn cho doanh nghiệp ?

Quản lý tài chính, hạn chế rủi ro hóa đơn cho doanh nghiệp ?
Chào luật sư Minh Khuê, luật sư cho tôi hỏi, để hạn chế rủi ro pháp lí cho doanh nghiệp thì phải xây dựng nội dung về quản lý hóa đơn, chứng từ trong Quy chế tài chính như thế nào ? Biết doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp đó có thành lập 2 chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Quy chế tài chính năm 2015 có những ưu điểm gì mà năm 2005 không có ?Xin cảm ơn!