Luat Minh Khue

hạn mức đất ở địa phương

hạn mức đất ở địa phương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hạn mức đất ở địa phương

Hỏi về cách xác nhận hạn mức đất ở ?

Hỏi về cách xác nhận hạn mức đất ở ?
Nhà tôi có mảnh đất khai phá năm 1972 là loại đất ở, đất vườn tổng diện tích đất 1005 m2. Trong đó đã chuyển quyền sử dụng đất với diện tích 400m2 đất ở và 131m2 đất vườn cho người khác. Vậy diện tích còn lại của nhà tôi có được sử dụng là đất ở không ?