Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hết Thời Hạn Học Tập"

Hết Thời Hạn Học Tập | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hết Thời Hạn Học Tập.

Thời điểm tính thời gian tập sự đối với viên chức ?

<strong>Thời</strong> điểm tính <strong>thời</strong> gian <strong>tập</strong> sự đối với viên chức ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Tôi tốt nghiệp lớp Sơ cấp sư phạm hệ 12+6 tháng và được điều động đi dạy hợp đồng từ ngày 01/10/1995. Đến tháng 1/1997 thì được đóng BHXH bắt buộc. Đến tháng 1/2001 thì có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức.

Tinh thần đại học

Tinh thần đại <strong>học</strong>
Những suy nghĩ trong bài viết này tập trung xung quanh một vấn đề: thế nào là tinh thần đại học