Luat Minh Khue

hết thời hạn học tập

hết thời hạn học tập - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hết thời hạn học tập

Chưa ra trường kịp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Chưa ra trường kịp có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?
Thưa luật sư! Hiện tại em đang học Cao Đẳng niên khóa 2012-2015 , nhưng cuối năm 2015 thì em chưa thể ra trường kịp, có thể qua 2016 em mới ra trường được. vừa rồi em nhận được giấy khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và em gửi giấy tạm hoãn của trường nhưng bị bác bỏ.