Luat Minh Khue

hết tuổi nghĩa vụ quân sự

hết tuổi nghĩa vụ quân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hết tuổi nghĩa vụ quân sự

Hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự là thế nào ?

Hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự là thế nào ?
Xin chào luật sư Minh Khuê. Em sinh ngày 28/02/1990. Tính đến nay 25/11/2015 thì em đã qua 25 tuổi. Trước đó em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do học trung cấp chuyên nghiệp. Theo luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì hết tuổi nghĩa vụ là qua 25 tuổi.