Luat Minh Khue

học liên thông

học liên thông - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về học liên thông

Học liên thông được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Học liên thông được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
Theo luật nghĩa vụ quân sự ngày 03 tháng 7 năm 2015. điều 41.g. trường hợp sinh viên đang học đại học chính quy 2 năm ( từ cao đẳng chính quy liên thông lên ) ở cơ sở giáo dục đại học quốc dân, thì có thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ không ? xin cảm ơn.