Luat Minh Khue

học viên tập lái xe

học viên tập lái xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về học viên tập lái xe

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách học viên ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.