Luat Minh Khue

hỏi về mức sử phạt với hành vi sử dụng bằng giả

hỏi về mức sử phạt với hành vi sử dụng bằng giả - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hỏi về mức sử phạt với hành vi sử dụng bằng giả

Tư vấn về sử dụng bằng đại học giả?

Tư vấn <strong>về</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>bằng</strong> đại học <strong>giả</strong>?
Thưa luật sư, Em có bạn ngày xưa có chạy điểm để nâng bằng đại hoc lên bằng khá. Bây giờ đường dây chạy điểm này bị phát hiện thì bạn em có bị sao không ạ.? Em xin cảm ơn nhiều ạ.