Luat Minh Khue

hồ sơ bảo hiểm

hồ sơ bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ bảo hiểm

Hai sổ BHXH trùng nhau ở hai công ty khác ?

Hai sổ BHXH trùng nhau ở hai công ty khác ?
Luật sư tư vấn dùm em nên làm thế nào. Năm 2009 em cho em họ em mượn hồ sơ để đi làm vì em ý chưa đủ tuổi.Đến 2010 bản thân em đi làm cũng lấy hồ sơ của em.