Luat Minh Khue

hồ sơ cấp giấy phép

hồ sơ cấp giấy phép - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ cấp giấy phép

Tư vấn thành lập 1 đội thi công xây dựng?

Tư vấn thành lập 1 đội thi công xây dựng?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Bây giờ em muốn thành lập 1 đội thi công xây dựng thì em cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì về mặt pháp lý?