Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hồ Sơ Giam Định"

Hồ Sơ Giam Định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hồ Sơ Giam Định.

Cải tạo không giam giữ ?

Cải tạo không <strong>giam</strong> giữ ?
1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm