Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hồ Sơ Hàng Hóa"

Hồ Sơ Hàng Hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hồ Sơ Hàng Hóa.

Hồ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ?

<strong>Hồ</strong> <strong>sơ</strong> đăng ký bảo hộ nhãn hiệu <strong>hàng</strong> <strong>hóa</strong> ?
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Tờ khai),làm theo Mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành; Quy chế sử dụng nhãn hiệu,nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;