Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức"

hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những giấy tờ gì?
Công ty tôi có một chị sinh đôi mổ vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 tôi làm báo giảm thai sản cho chị rồi và giờ chuẩn bị làm hồ sơ thai sản cho chị. Cho tôi hỏi hồ sơ thai sản bao gồm những giầy tờ gì ạ? Và cho tôi hỏi trường hợp của chị có được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản không ạ và khi nào thì làm hồ sơ ạ? Và hồ sơ hưởng chế độ này bao gồm những giấy tờ gì ạ?