Luat Minh Khue

hồ sơ khởi kiện

hồ sơ khởi kiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hồ sơ khởi kiện

Thủ tục khởi kiện dân sự như thế nào ?

Thủ tục khởi kiện dân sự như thế nào ?
Thưa Luật sư. Ba tôi mất có nhận được bảo hiểm tử, gia đình đã ủy quyền cho tôi làm nhưng người anh thứ ba của tôi đã làm và nhận tiền tử của ba tôi mà tôi và gia đình không ai biết anh tôi đã nhận tiền.