Luat Minh Khue

hỗ trợ khách hàng

hỗ trợ khách hàng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hỗ trợ khách hàng

Công ty Luật Minh Khuê tuyển dụng vị trí tại phòng Hỗ trợ khách hàng

Công ty Luật Minh Khuê tuyển dụng vị trí tại phòng Hỗ trợ khách hàng
Vị trí phòng ban này được chọn lọc qua thời gian rèn luyện tư duy viết/ suy nghĩ logic và phản ứng phù hợp với yêu cầu khách hàng tại Phòng dữ liệu. Thông thường vị trí tại phòng này được cân nhắc từ nguyện vọng của các bạn đã đạt rèn luyện qua phòng Dữ liệu và có trường hợp ngoại lệ là tuyển thẳng vào vị trí phòng ban này nếu đáp ứng được điều kiện tại Phòng này và được Tổ kiểm duyệt chuyên môn đề xuất và Ban lãnh đạo công ty chấp nhận.