Luat Minh Khue

hỗ trợ thôi việc

hỗ trợ thôi việc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hỗ trợ thôi việc

Tư vấn về vấn đề nghỉ việc vì hoàn cảnh khó khăn?

Tư vấn về vấn đề nghỉ việc vì hoàn cảnh khó khăn?
Kính gửi luật sư. Cảm ơn luật sư đã tư vấn giúp tôi.Nhưng có điều tôi chưa hiểu rõ lắm, xin luật sư vui lòng tư vấn thêm giúp tận tường hơn vì tôi sợ mình bị sai luật ,không được trơ cấp thôi việc, bồi thường,....

Tư vấn việc bị buộc thôi việc trái luật.

Tư vấn việc bị buộc thôi việc trái luật.
Chào các bạn luật sư. Tôi muốn nhờ các bạn tư vấn 1 việc sau. Tôi công tác tại 1 công ty nhà nước được gần 30 năm, cách đây 3 năm tôi bị cho thôi việc bằng cách miễn nhiệm mà không được điều chuyển hay bổ nhiệm vị trí khác, hơn nữa người ra quyết định miễn nhiệm là người không đủ quyền hạn pháp lý ra quyết định đó.