Luat Minh Khue

hội đồng thẩm định giá

hội đồng thẩm định giá - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hội đồng thẩm định giá

Thời điểm thẩm định, ấn định giá đất khi tiến hành gaiir phóng mặt bằng được quy định như thế nào ?

Thời điểm thẩm định, ấn định giá đất khi tiến hành gaiir phóng mặt bằng được quy định như thế nào ?
Chào Luật sư! Đất của em nằm trong khu quy hoạch của khu công nghiệp H.P giai đoạn 2 , đến nay gia đình em chưa được nhận tiền bồi thường nhưng đất này đã dduocj được hội đồng thẩm định giá thẩm định vào ngày 25 tháng 10 năm 2011 để áp giá bồi thường vào thời điểm hiện nay. Vậy cách làm này là đúng hay sai và giá được thẩm định sẽ có hiệu lực trong thời gian bao lâu thì phải thẩm định giá lại. Em xin cảm ơn luật sư.

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng ?

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng ?
Chào Luật sư! Đất của em nằm trong khu quy hoạch của khu công nghiệp H.P giai đoạn 2 được hội đồng thẩm định giá vào ngày 25 tháng 10 năm 2011 để áp giá bồi thường vào thời điểm hiện nay là đúng hay sai và giá được thẩm định sẽ có hiệu lực trong thời gian bao lâu thì phải thẩm định giá lại. Em xin cảm ơn luật sư. Người gửi: B.G