Luat Minh Khue

hợ đồng lao động

hợ đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hợ đồng lao động

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?

Tư vấn về hợp đồng lao động và quy định về chấm dứt hợp đồng lao động ?
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc mong được các luật sư tư vấn: Tôi đang làm trong Ban Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư (Ban GPMB-HT&TĐC) thuộc cơ quan UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tôi cùng với một số cán bộ cùng làm ở cơ quan vào làm từ ngày 01/3/2011 thì được ký hợp đồng với UBND huyện 2 lần.