Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Hợp Đồng Ủy Quyền"

Hợp Đồng Ủy Quyền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hợp Đồng Ủy Quyền.

Hình thức hợp đồng ủy quyền ?

Hình thức <strong>hợp</strong> <strong>đồng</strong> <strong>ủy</strong> <strong>quyền</strong> ?
Nhờ Luật sư tư vấn giùm tôi vấn đề ủy quyền trong trường hợp như sau: Giám đốc giao nhiệm vụ cho một người, người này lại ủy quyền cho một người khác (trong cùng công ty) thực hiện một phần nhiệm vụ đó. Giấy ủy quyền do 2 người ký (người ủy quyền và người được ủy quyền) không có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà chỉ có xác nhận của Giám đốc công ty.